Charles Ersdalin Vyöhyketerapiafront1

Luonnollinen tie terveyteen aktivoimalla elimistön oma kyky parantua.

Hoitomenetelmä perustuu anatomiaan, fysiologiaan, tautioppiin ja elimistön puolustusjärjestelmän toimintaan. Perinteisessä vyöhyketerapiassa käsitellään jokaisella hoitokerralla molemmat jalkaterät, joista löytyvät kehon heijastealueet.

Hoidolla pyritään vaikuttamaan kokonaisuuteen:

Verenkiertoon, imunestekiertoon, hormonitoimintaan, aineiden imeytymiseen kehossa, kuona-aineiden poistoon ja autonomisen hermoston toimintaan.
Vyöhyketerapialla ei vain poisteta oireita, vaan tarkoituksena on myös vaikuttaa oireita aiheuttaviin syihinkin ja saavuttaa terveyden tasapainotila.

Hoitotapahtuma on luottamuksellista yhteistyötä asiakkaan ja terapeutin kesken. Ensimmäisellä käyntikerralla kartoitetaan asiakkaan terveystilannetta,
jolloin nähdään myös, onko aihetta ohjata hänet lääkäriin tai muihin hoitomuotoihin.

Varsinaisen käsittelyn lisäksi asiakkaan kanssa keskustellaan mm. elintavoista, ravintotekijöistä, stressinhallinnasta ja ergonomiasta. Hoitosarjan aikana seurataan vyöhyketerapian vaikutusta asiakkaan omia havaintoja ja terapeutin huomioita kirjaten. Arvokasta tietoa saadaan myös hoitosarjan aikana mahdollisesti tehdyistä lääkärin määräämistä tutkimuksista.

Lisätietoja vyöhyketerapiasta:

Suomen Vyöhyketerapeutit ry. // www.suomenvyohyketerapeutit.fi